Finansmotion 13/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 13/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen m.fl.

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Representation i HELCOM, tillägg till kapitelmotivering

 

Ett rent Östersjöhav är en av de viktigaste förutsättningarna för en god livsmiljö på Åland. De senaste trettio åren har Helsingforskonventionen (HELCOM) arbetat med att skydda Östersjöns marina miljö. Arbetet har skett genom ett mellanstatligt samarbete mellan Finland, Sverige, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Danmark och EU-kommissionen. Det är främst politikområden kring miljö, ekonomi och sociala förhållanden i Östersjöområdet och dess speciellt känsliga karaktär som Helcom fokuserat på. I detta sammanhang har Åland observatörsstatus. Detta är inte tillräckligt med tanke på landskapets centrala läge i Östersjön. För att kunna påverka det för Åland så viktiga arbetet för Östersjöns miljö är det centralt att Åland har en självständig representation i HELCOM. I praktiken innebär detta att Finland måste avstå en av sina ordinarie platser till Åland, som då kommer att ingå in den finländska delegationen.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

    

att  under motiveringen till kapitel 45.01, Mål och åtgärder för 2011, (sid 82) under rubriken Miljöpolitik, fogas följande tillägg: " - att Åland som ett självstyrt område anhåller om att få egen självständig representation i HELCOM."

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell