Finansmotion 14/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 14/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Strykning av anslaget under moment 46.35.76 Grundförbättring och ombyggnader

 

Landskapsstyrelsen vill bygga om Ålands lyceum för 5.370.000 € plus 400.000 € för ett parkeringsdäck. Syftet med ombyggnaden är att öka intagningen av elever hösten 2004. Målsättningen är att inta 50 procent av årskullen. Skolan skulle således expandera med 14 elever per år eller öka sitt elevantal med cirka 45 elever. Efter en period minskar årskullarna igen. Att för den s.k. ”puckeln” bygga till för miljoner  euro verkar inte ekonomiskt hållbart. Landskapsstyrelsens skolor blir alltfler. Utrymmena expanderar samtidigt som den dåliga ekonomin tvingar skolorna till nedskärningar i själva undervisningen. Det råder allvarlig obalans i utbildningssystemet. Elevkostnaderna är höga och många skolor på gymnasialstadiet har svårigheter med elevrekryteringen. Vi anser det inte ansvarsfullt att i ett sådant läge som landskapets ekonomi befinner sig ytterligare bygga till gymnasialstadiet utan att reflektera över andra lösningar.

     Två alternativ står till buds om man skjuter upp tillbyggnaden av Ålands lyceum. Skolan får hyra upp tillfälliga utrymmen eller så bibehålls intagningen av elever på nuvarande nominella nivå.

     Att märka är också att årskullarna efter en viss period igen minskar. Dessutom visar nyligen gjorda utredningar att behovet av hantverkare och yrkesutbildade redan är stort och kommer att växa vilket motiverar till en viss försiktighet med intagning av ännu flera elever till den teoretiska yrkesförberedande gymnasialutbildningen. Det anslag som redan upptagits för en ombyggnad av Ålands lyceum  1750 000 € återförs i samband med bokslutet för 2003.

     Anslaget för undervisningen skall inte ändras trots att det är kalkylerat på ett högre antal elever. På så vis tryggas undervisningens kvalitet och kan bibehållas på minst nuvarande nivå.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 46.35.76 för grundförbättringar och ombyggnader av Ålands lyceum om 2 990 000 utgår.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

 

 

Göte Winè

Carina Aaltonen

 

 

Lasse Wiklöf

Christian Beijar