Finansmotion 14/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 14/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Strand m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen under moment 43.27.40. Understöd för befrämjande av förnyelsebar energi (R)

 

 

Utvecklingen av vindkraften har på Åland var synnerligen positiv de senaste åren, inte minst det s.k. Båtskärskprojektet. Denna utveckling har i huvudsak kunnat ske utan samhällssubventioner. Landskapsregeringen aviserar nu nya samhällssubventioner i form av räntestödslån för vindkraftverk, och begär i budgeten fullmakt om få bevilja räntestödslån om högst 20.000.000 euro.

 

Då tidigare projekt klarat sig på markandsmässiga grunder så anser undertecknade att införandet av nya subventioner snedvrider konkurrensens gentemot de bolag som investerat utan subventioner.

 

 

 

Med hänvisning till ovanstående så föreslår vi

                

att sista stycket i motiveringen under moment 43.27.40. stryks.

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

Jörgen Strand

 

 

Roger Jansson

 

 

Johan Ehn