Finansmotion 15/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 15/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 46.42.20. Verksamhetens utgifter.

 

Åtstramningarna för att få budgeten i balans får inte leda till att undervisningens kvalitet vid Ålands yrkesskola och övriga insatser för eleverna drastiskt går ner. De lärarledda lektionerna bör inte minska och de elevvårdande insatserna bör bibehållas på nuvarande nivå för att så många elever som möjligt skall lyckas genomföra sin yrkesutbildning och lämna skolan med behöriga betyg.

     Yrkesskolan har en viktig funktion att fylla och lärarnas motivation och arbetsvillkor bör stärkas, inte försvagas för att de övergripande målen skall uppnås.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 46.42.20. verksamhetens utgifter höjs med 21.000 € till 3 600. 000 € för att undervisningen och de elevvårdande insatserna vid Ålands yrkesskola skall kunna bevaras på nuvarande nivå.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Barbro Sundback

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen

Christian Beijar

 

 

Lasse Wiklöf

Göte Winè