Finansmotion 15/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 15/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Strand m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till Allmän motivering, Ekonomisk politik

 

Det har under senare tid framkommit att ett flertal genomförda upphandlingar inom landskapsförvaltningen brustit inom olika områden. Exempelvis finns i budgeten tillägg på Alandica och Föglöfärjan. Även när det gäller bokningssystemet för skärgårdstrafiken, inredningar till färjor och andra upphandlingar har funnits bekymmer vilket lett till förseningar och extra kostnader.

I dagsläget är ansvaret för upphandlingar decentraliserat till respektive kontoansvarig, vilket medfört att kunskapen gällande upphandling finns utspridd i förvaltningen utan en central styrning när det gäller juridik, kunskap kring statsstödsregler, m.m. För att kvalitetssäkra landskapets upphandlingar så bör administrationen av dessa centraliseras så långt som möjligt. Finansavdelningen bör ha en naturlig roll i administrationen av upphandlingarna. Avdelningen har även fått resursförstärkning i form av biträdande finanschef, biträdande jurist, m.fl.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att följande text införs under Ekonomisk politik i allmänna motiveringen: ”För att få tillstånd effektivare upphandlingar så centraliseras administrationen av alla upphandlingar hos finansavdelningen.”  

 

 

Mariehamn den 10 november

 

 

Jörgen Strand

 

 

Johan Ehn

 

 

Roger Jansson