Finansmotion 16/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 16/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av motiveringen till kapitel 46.55 Högskolan på Åland

 

 

Högskolan på Åland slits med problem. Brist på ekonomiska resurser och  brist på elever inom vissa utbildningsområden. I vissa fall är skolutrymmena för stora och i vissa fall är de för små. Förutom de otillräckliga praktiska förutsättningarna för att bedriva högskoleverksamhet begränsas utvecklingsmöjligheterna av brist på resurser för forskning och utvecklingsarbete som för att ge önskar resultat kräver stora ekonomiska insatser.

     Landskapsstyrelsens svaga ekonomi och prioriteringar på grund- och gymnasialskolan lämnar inte stort handlingsutrymme för att utveckla högskolan. För att kvaliteten skall kunna hållas på en hög nivå borde man därför överväga att snäva av utbildningsområdena och koncentrera sig på några få utbildningsområden där Åland kan tänkas ha särskilt goda förutsättningar att bidra med något eget.

     Den dåliga rekryteringen kunde förbättras om Åland ingick i det finländska antagningssystemet av studeranden. Nu måste de studeranden som har en åländsk utbildning som ett alternativ söka särskilt till Åland. En byråkratisering av förfarandet  som missgynnar högskolan och definitivt minskar antalet sökanden.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att följande tillägg bör införas som ett andra stycke till kapitelmotiveringen under 46.55.” Högskolan på Åland skall presentera ett mindre antal utbildningsområden som kan utvecklas till åländska spetskompetenser. Samtidigt skall man överväga att integrera antagningen av studerande till Högskolan på Åland med det finländska antagningssystemet för att underlätta för studeranden att söka till utbildningar på Åland.”

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

 

 

Lasse Wiklöf

Christian Beijar

 

 

Göte Winé

Carina Aaltonen