Finansmotion 17/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 17/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 45.70.75 Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset

 

 

Vid centralsjukhuset planeras om- och tillbyggnader för 9.300.000 €. Nödvändiga renoveringar måste göras av köket, matsalen, centrallagret med godsmottagning och avfallshantering, tekniska utrymmen med värme- och elcentral samt reservkraftverk och kanslier för den tekniska enheten. Däremot måste man ifrågasätta landskapsstyrelsens planer på att bygga ett auditorium och konferensutrymmen i detta sammanhang. Enligt planerna skall det ingå ett auditorium för 180 personer i ombyggnaden. Detta utrymme skall kunna avdelas och till detta kommer toaletter, förrådsrum och övrigt på sammanlagt cirka 260 kvadratmeter.

     Landskapet har byggt auditorium i Hotell- och restaurangskolan för 120 personer. I handelsläroverket finns likaså ett auditorium. Landskapshotellet har konferensutrymmen för 150 personer och mindre grupper. Lagtingshuset kan inrymma konferenser och möten för 250 personer eller 110 i auditoriet. Ålands sjöfartsmuseum vill bygga till och inrymma konferensutrymmen i sin tillbyggnad. KK-huset skall byggas särskilt för konferenser med stora och små utrymmen som kan användas för grupper av olika storlek. I den belysningen förefaller det som om landskapsstyrelsen inte riktigt har någon kontroll över planeringen av konferensutrymmen som byggs i landskapets regi.

     Sjukhusets behov av utrymmen för konferenser kan tillgodoses inom ramen för landskapets allmänna konferensutrymmen och om det visar sig att ÅHS behov inte kan tillfredsställas på detta sätt får man överväga att i ett senare skede ta upp frågan på nytt.

 

Med hänvisning till  det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 45.70.75 Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset sänks med 560.000 € eftersom det redan finns tillräckligt med auditorier och konferensutrymmen i landskapet i samma storleksordning som det man planerar att bygga inom ÅHS.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

Barbro Sundback

Lasse Wiklöf

 

 

Camilla Gunell

Christian Beijar

 

 

Carina Aaltonen

Göte Winé