Finansmotion 17/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 17/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Strand, mf.

2008-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Semestervikarier, ändring av motiveringen.

 

 

I motiveringen till anslaget under moment 44.01.01 Finansavdelningens allmänna förvaltning, så står följande: Anslag för personal enligt bilaga 5 samt anslag för avlönande av semestervikarier.

Här har landskapsregeringen på finansavdelningen tänkt anställa semestervikarier, samtidigt som man uppmanar avdelningarna och övriga myndigheter att spara på personalkostnaderna. Även permitteringar kan komma ifråga. Som undertecknade ser det så är det en organisationsfråga när det gäller att klara sig utan semestervikarier. Hur mycket pengar det rör sig om är omöjligt att läsa ut ur budgeten varför ingen förändring av anslaget kan föreslås. Om denna motion godkänns blir således anslaget till denna del outnyttjat.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås:

 

att andra stycket i motiveringen under moment 44.01.01 Finansavdelningens allmänna förvaltning(VR) får följande lydelse: "Anslag för personal har beaktats enligt  bilaga 5. Anslaget avser inte avlönande av semestervikarier."

 

 

Mariehamn den 16 november

 

 

Jörgen Strand

 

 

Roger Jansson

 

 

Johan Ehn