Finansmotion 18/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 18/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 43.05.61. Understöd för investering i radio- och TV-anläggningar

 

 

Landskapsstyrelsen vill investera 400.000 € i en sändare i Smedsböle för att öka de åländska TV-tittarnas möjligheter att se digitala program sända av FST , Sveriges TV4, Finlands TV 1 och TV 2. Investeringen är inte nödvändig ännu eftersom Finland planerar släcka ner sina analoga sändningar 2006 och Sverige 2007 eller 2008.

     För Ålands del borde man inte investera ytterligare i Smedsböle innan landskapsstyrelsen sett till att den s.k. must-carry principen förverkligats och de åländska kabeltevebolagen integrerats i Ålands radio och TV:s digitala sändningsnät.

     Investeringarna i digitala sändare är mycket dyr och därför måste alla licensbetalare garanteras minst det utbud som tas emot via Smedsböle. Eftersom övergången till digitala sändningar dröjer kan vi således skjuta upp den föreslagna investeringen.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi att

 

att anslaget under moment 43.05.61.Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar sänks med 400.000 € för att senareläggas till tidpunkten för de analoga sändarnas nedsläckning.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

 

 

Göte Winè

Christian Beijar

 

 

Carina Aaltonen

Lasse Wiklöf