Finansmotion 18/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 18/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Strand m.fl.

2008-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Utvecklingsarbete vid finansavdelningen, sänkning av anslag

 

 

Finansavdelningen ledning förstärktes med en biträdande finanschef just med beaktande att det behövdes förstärkning när det gällde bl.a. utrednings- och utvecklingsarbete. Trots detta fortsätter anslagen för utvecklingsarbete att ligga på en hög nivå. I budgeten nämns en hel del viktiga utrednings- och utvecklingsarbeten som skall göras bl.a. samordnad upphandling, eventuella utredningar av skattefrågor, m.m. Med beaktande av att avdelningen fått förstärkning med en biträdande finanschef så bör en stor del av detta arbete göras inom ramen för befintliga resurser.

 

Med hänvisning till ovanstående så föreslås att:

 

att anslaget under moment 44.01.05 Utvecklingsarbete (VR) minskas med 40.000 euro.

 

 

Mariehamn den 16 november

 

 

Jörgen Strand

 

 

Roger Jansson

 

 

Johan Ehn