Finansmotion 19/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 19/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Upptagande av nytt anslag under kapitel 46.15 för Stöd till grundskolorna i Enklinge och Lappo

 

 

Under kapitel 46.15 Grundskoleväsendet föreslår vi ett nytt moment för upprätthållandet av grundskolorna i skärgårdsbyarna Enklinge och Lappo. Skolornas bevarande är avgörande för inflyttning och överlevnad i ovanstående byar som inte har fast vägförbindelse. Om Brändö och Kumlinge kommun är beredda att bevara byskolorna kan man ur ovanstående moment anhålla om extra medel för att upprätthålla grundskoleundervisningen även i mycket små byar.

 

Med ovanstående motivering föreslår vi

 

att på ett nytt moment under kapitel 46.15 införs 40.000 € för att stöda kommunerna i bevarandet av grundskolorna i Enklinge och Lappo.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Camilla Gunell

 

 

Barbro Sundback

 

 

Göte Winé

Carina Aaltonen

 

 

Lasse Wiklöf

Christian Beijar