Finansmotion 19/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 19/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Jansson m.fl.

2009-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Minskning av fosforutsläpp från fiskodling, ändring av motivering

 

 

På sidan 85 under Miljöpolitik skriver LR att man avser ”förbättra och förtydliga miljölagstiftningen utan att försämra miljöskyddet”. På sidan 97-98 upprepar man det löftet ordagrant.

 

Vi vet att Ålands utsläpp av fosfor per capita är högst i hela Östersjöområdet. Vår trovärdighet i arbetet med att driva Ålands främsta överlevnadsfråga, ett rent hav, blir låg om vi inte själva förmår kraftfullt minska vår fosforbelastning i Östersjön. Vårt klart största miljöproblem är fosforutsläppen från fiskodlingen, samtidigt en viktig näring för främst tre skärgårdskommuner och för vår fiskförädlingsindustri. Fosforutsläppen från fiskodlingen har de senaste åren inte minskat i enligt med de beslut som lagtinget tagit i samband med beslutet om landskapets miljöhandlingsprogram.

 

Under rubriken Vattenförsörjning och vattenvård redogör LR för det Åtgärdsprogram som avses vara klart inom år 2009. I det arbetet har LR redan offentliggjort att man avser betydligt minska på kraven på fiskodlingarnas fosforutsläpp och att de nya gränsvärdena långt skall styras av fiskodlingsnäringen själv. Detta är ytterst alarmerande information som går emot lagtingets beslut och tar helt bort trovärdigheten i vårt gemensamma arbete med att rädda Östersjön!

 

Skall 7 politiker i LR och 2 partier i lagtinget få föröda det breda vattenmiljöarbete som resten av Åland kräver att genomförs?

 

På sidan 101 talar LR om pilotprojekt som enda åtgärd för att minska fiskodlingens fosforbelastning. Dessa pilotprojekt är musselodlingar (!!) och användande av Östersjöfisk som foder (en åtgärd som var aktiv redan för över 10 år sedan).

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att till motiveringen under 45.54 Vattenförsörjning och vattenvård fogas följande tillägg : "Den målsättning för minskningen av fiskodlingens fosforbelastning på Östersjöns miljö som lagtinget fastslagit skall stå fast och genomföras i samarbete med fiskodlingsnäringen."

 

Mariehamn den 13 november 2009

 

 

Roger Jansson

 

 

Johan Ehn

 

 

Jörgen Strand