Finansmotion 2/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 2/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Överföring av momentet 42.05.10. förvaltningskostnader för Källskär till museibyråns förvaltningsområde

 

Förvaltningen av Källskär borde överföras till Ålands konstmuseum. Källskär är ett synnerligen intressant och extraordinärt område. Det naturliga vore att Källskär hyrdes ut till konstnärer och kulturarbetare. Förvaltningen av byggnaderna och området borde därför ligga på Ålands konstmuseum. Den nuvarande skötseln av byggnaderna och området lämnar en del att önska. Konst- och boksamlingarna och andra inventarier är helt oskyddade. Övervakningen och öppethållningstiderna måste regleras så att inventarier, byggnader och naturen omkring inte skadas. Ledda guidningar krävs och någon måste ha ett övergripande ansvar för att Källskär fungerar som ett museum i enlighet med de stora värden som området representerar.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att utgiftsmomentet 42.05.10 Förvaltningskostnader för Källskär överflyttas till ett nytt moment under kapitel 46.60 Museibyrån.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

Carina Aaltonen

 

Christian Beijar

 

Göte Winé

Lasse Wiklöf