Finansmotion 21/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 21/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Beteckning

Roland Boman

1999-11-11

FM2119992000

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottagare

 

 

Ålands lagting

 

 

 Rubrik

·       Moment 45.70.20

 

 

Under den senaste mandatperioden har vårdpersonalens lön debatterats. I synnerhet före valet framförde ett stort antal lagtingskandidater att vårdpersonalens lön måste förbättras. För att sjukvården skall fungera bra bör vi ha en välutbildad och motiverad personal. En viktig faktor är den lön man erhåller för sitt synnerligen krävande arbete.

     Min bestämda uppfattning är att vårdpersonalen är underbetald i förhållande till sitt ansvarsfulla arbete och även med tanke på den obekväma arbetstiden.

     För att få en början på en positiv löneutveckling för vårdpersonalen anser jag att ett speciellt Ålands-tillägg skall införas från nästa års början. Tillägget skulle uppgå till 1.000 mark per månad och vårdanställd. Detta tillägg skulle inte beaktas i kommande avtalsförhandlingar, utan vara en extra premie.

     Med vårdanställda avses i denna motion inom primärvården hälsovårdare/sjukskötare samt primärskötare/skötare och inom Ålands centralsjukhus sjukskötare och motsvarande samt primär- och barnskötare. Inom Grelsby sjukhus och mentalvårdsbyrån avses sjukskötare och motsvarande samt mentalvårdare.

     Det totala antalet anställda som skulle beröras torde röra sig strax under 400. Med ett månadstillägg om 1.000 mark plus sociala kostnader torde totalkostnaden på årsnivå uppgå till 7 miljoner mark.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

              att anslaget under moment 45.70.20 höjs med 7.000.000 mark till 289.700.000 mark för att möjliggöra ett Ålands-tillägg för vårdpersonalen inom ÅHS.

 

 

Mariehamn den 11 november 1999

 

Roland Boman