Finansmotion 21/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 21/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Lasse Wiklöf

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 45.15.31 Landskapsandel till kommunerna och privata samfund för anläggningskostnader för privata tjänster

 

 

"Alla barn har rätt till en trygg och stimulerande uppväxtmiljö. Familjen har huvudansvaret för barnens uppväxt och fostran. Det skall finnas en välfungerande barnomsorg som skall vara kvalitativ för de barn som behöver den. Att satsa på kvalité inom barnomsorgen är en god investering för framtiden. Centern vill underlätta för människor att få arbetsliv och familjeliv att fungera."

     Så skrev den åländska centern i sitt valmanifest "för ett mänskligare samhälle" före valet. Inte med ett ord antydde man de dramatiska nedskärningarna som den centerledda landskapsstyrelsen i budgeten för 2004 föreslår beträffande landskapsbidraget till byggandet av nya kommunala daghem där behovet är mycket stort.

     Enbart i Mariehamn föreligger behov av flera nya daghem under de närmaste åren men svårigheterna att förverkliga dem blir uppenbara genom att landskapsbidraget för anläggningskostnader nu sänks från intervallet 40-65 procent till 25-65 procent.

     Slutledningsförmågan behöver inte vara överhövan hög för att inse att det framför allt är Mariehamn som skall få lägre landskapsbidrag. Ståndpunkten i den centerledda landskapsstyrelsens förslag går stick i stäv med partiets ståndpunkter sådana de deklarerades och hävdades före och under valet. Därför måste de nu också infrias.

 

Med beaktande av ovanstående föreslår jag

 

att anslaget under moment 45.15.31 höjs med 300.000 € så att intervallet 40-65 procent i landskapsandelar bibehålls för de kommunala sociala anläggningskostnaderna.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Lasse Wiklöf

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen

Camilla Gunell

 

 

Göte Winé

Christian Beijar