Finansmotion 22/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 22/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Lasse Wiklöf

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 46.15.32, Landskapsandel för grundskolan och allmänna bibliotek

 

 

Förutom den sociala sektorn är grundskolan den verkligt tunga sektorn som kommunerna har ansvar för. Under den nu avslutade valrörelsen hördes ingenting om kraftigt nedskurna landskapsbidrag vid byggandet av nya skolor. Men budgetförslaget för 2004 visar på ett mycket kraftigt reducerat landskapsstöd för nya anläggningar som starkt kommer att påverka realiserandet av ny- och tillbyggnader av grundskolor.

     Undertecknad anser att den åländska befolkningen även på detta område förts bakom ljuset av regeringspartierna och att en korrigering av landskapsandelarna bör ske från föreslagna 25-26 procent av de godtagbara kostnaderna för anläggningsprojekt till nuvarande 40-45 procent. Det är ju med nuvarande landskapsandelsprocenter man på kommunalt håll planerat nya projekt.

 

Med beaktande av ovanstående föreslår jag

 

att landskapsandelarna för finansiering av kommunala anläggningsprojekt inom undervisnings- och kultursektorn bibehålls inom intervallet 40-65 procent och anslaget under moment 46.15.32 höjs med 1.000 000 euro.

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Lasse Wiklöf

 

 

Barbro Sundback

 

 

Christian Beijar

Camilla Gunell

 

 

Göte Winé

Carina Aaltonen