Finansmotion 22/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 22/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Johan Ehn m.fl.

2009-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Slopande av fri entré vid landskapets museum, höjning av anslag

 

Landskapet har under de senaste åren under vintersäsongen erbjudit besökare att utan entré besöka landskapets museum. Med hänvisning till det ekonomiska läget anser vi inte längre att detta kan anses försvarbart utan att man igen börjar uppbära entréavgifter under hela året.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 36.60.20 Museibyrån - verksamhetsinkomster höjs med 20.000 euro till 290.000 euro.

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2009

 

 

Johan Ehn

Roger Jansson

 

 

Jörgen Strand