Finansmotion 23/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 23/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Lasse Wiklöf

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av budgetförslagets allmänna motivering

 

 

Före det åländska lagtings- och kommunalvalet den 19 oktober visste ingen av de åländska medborgarna att det var ålänningarna själva som skulle sanera landskapets ekonomi.

     Regeringspartiet Centern hävdade i sitt valmanifest: "Att trygga landskapets ekonomi är en huvudfråga för centern. Centern kommer att fortsätta arbetet för att få landskapets ekonomi i balans men vi kommer inte att tillåta upplåning. Vi anser att kostnadskostymen måste anpassas efter de inkomster landskapet har. Därför måste de offentliga utgifterna minskas."

     Så vackert kan ett regeringsparti skriva utan att mena det. Budgetförslaget för 2004 talar nämligen ett helt annat språk. I budget förslaget för nästa år är det nämligen medborgarna som skall stå för fiolerna. Den huvudsakliga budgetsaneringen bygger på att man slopar det allmänna avdraget om 5 procent i kommunalbeskattningen. Genom ökad kommunalskatt skall de arbetande hjälpa landskapsstyrelsen att komma på fötter. Det sker genom att man manövrerar med kommunerna för att landskapet skall slippa undan en hel del utgifter. Men inkomsttagarna skall betala det i stället. Så var det med talet om att minska på kostnadskostymen. En ren bluff!

     Undertecknad anser att sittande landskapsstyrelse inte bara bedragit väljarna i valet utan också i hög grad vilsefört de fackliga organisationer som den senaste tiden avtalsförhandlat. För dem har det varit helt obekant att i förhandlingar uppnådda låneavtal i realiteten inte alls innehåller den substans man trott sig uppnå. Nuvarande budgetförslag påverkar kraftigt i negativ riktning uppnådda resultat. Det måste ses som ett stort svek av förhandlingspartern landskapsstyrelsen att i efterhand underminera uppnått resultat. Det här är inte ett memento enbart för de landskaps- och kommunalanställda utan också för hela den privata sektorn och de resultat de uppnått i förhandlingar.

     Undertecknad anser att det inte är landskapets medborgare som skall straffas för att Ålands landskapsstyrelse för en politik där vi lever över våra tillgångar och inte heller skall inkomsttagarna i efterhand straffas för löneförhandlingsresultat som nu urgröpas på grund av att vissa faktorer hållits hemliga och inte lagts fram på förhandlingbordet. Så kan man inte förfara om man skall ha hedern i behåll.

     Enligt min åsikt  bör det allmänna avdraget om 5 procent i kommunalbeskattningen bibehållas och eventuella justeringar i budgeten med anledning härav vidtas.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår jag

 

att lagtinget vid behandlingen av avsnittet "Landskapet och kommunerna" i de allmänna motiveringarna till 2004 års budgetförslag beaktar det ovan anförda.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Lasse Wiklöf

 

 

Barbro Sundback

 

 

Christian Beijar

Camilla Gunell

 

 

Göte Winé

Carina Aaltonen