Finansmotion 23/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 23/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Jansson m.fl.

2009-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ingen bolagisering av vägunderhåll, sänkning av anslag

 

 

Landskapsregeringen skriver på sidan 226 och likartat på sidan 233 att ”Från och med 2012 ska vägunderhållet verka som ett av landskapet ägt aktiebolag. Därefter kan bolaget expandera eller minskas, både materiellt och personellt, allt beroende på bolagets förmåga att konkurrera och de rådande konjunkturerna.”

 

Vi konstaterar att den här typen av samhällsbolagisering som ingenting har med privatisering eller konkurrensutsättning att göra, i stort sett alltid leder till just det som LR skriver – expansion och mera personal.

 

När verksamheten sätts i bolag med egen styrelse och VD blir automatiken självklar. Man verkar under aktiebolagslagen och finner att man som andra aktiebolag skall ”utveckla” verksamheten. Det innebär alltid expansion. Och inte en sådan på normala affärsmässiga villkor som privata företag har att möta. Verksamheten har en sådan bakgrund och sådana verksamhetsförutsättningar att den har klara konkurrensfördelar jämfört med privata företag.

 

Förslaget innebär således det motsatta till vad LR troligen avser. Konkurrensen ute på marknaden minskar, i stället för att öka antalet privata företag inom branschen verkar förlaget i motsatt riktning, nya företag tillkommer inte och konkurrensen minskar.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 48.30.22 Utgifter för drift och underhåll av vägar (VR) minskas med 100.000 € och att texterna om bolagisering av vägunderhållet utgår och ersätts av krav på konkurrensutsättning.

 

 

Mariehamn den 13 november 2009

 

 

Roger Jansson

 

 

Johan Ehn

 

 

 

Jörgen Strand