Finansmotion 24/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 24/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Strykning av anslaget under moment 46.09.56. Understöd för Ålands brandkårsmuseum

 

 

Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f.:s museum har en omotiverad ställning inom landskapet i sitt åtnjutande av eget budgetmoment. Övriga museer på Åland söker årligen sitt verksamhetsbidrag från Ålands kulturdelegation och beviljas stöd i enlighet med prestation. Detta skapar en orättvis behandling av övriga museer i landskapet. Övriga befintliga museer och nya museiverksamheter har dessutom i flera år bromsat sin verksamhet i väntan på landskapets nya museistrategi. Mot bakgrund av detta är det inte motiverat att Ålands brandkårsmuseum har en särställning i landskapet och åtnjuter förmånen av ett eget budgetmoment.

 

Med ovan nämnda motivering föreslår vi

 

att understödet på 35.000 € till Ålands brandkårsmuseum, moment 46.09.56, utgår.

 

 

Mariehamn den 13. november 2003

 

 

Camilla Gunell

 

 

Barbro Sundback

 

 

Göte Winé

Carina Aaltonen

 

 

Lasse Wiklöf

Christian Beijar