Finansmotion 25/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 25/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 46.11.04. Ålands ungdomsråd

 

 

Ålands ungdomsråd är av landskapet tillsatt att arbeta med demokratiutveckling och samhällsengagemang bland ungdomar. För deras verksamhet är budgeterat endast 10 000 € vilket är ett klart bevis på att landskapsstyrelsen inte tar ungdomsfrågorna på allvar. För att skapa ett meningsfullt arbete med ungdomsfrågor i modern tappning anser vi det nödvändigt att anställa en person inom kompetensområdet ungdomar och demokratiutveckling för att handleda och utveckla ungdomsrådets arbete. Detta är också helt i linje med landskapets nya ungdomspolitiska program.

 

Med ovanstående motivering föreslår vi

 

att anslaget under moment 46.11.04 Ålands ungdomsråd höjs från 10.000 € till 40.000 € för utveckling av ungdomsrådets demokratiarbete och för att anställa en ungdomskonsulent.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Camilla Gunell

 

 

Barbro Sundback

 

 

Göte Winé

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Lasse Wiklöf

Christian Beijar