Finansmotion 26/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 26/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av moment 43.60.74 Om- och tillbyggnad av polishuset

 

 

Landskapsstyrelsen avser att under år 2004 utreda alternativa lösningar av polisens utrymmesfrågor och samordningen av alarmfunktionerna. Det är av största vikt att polisens verksamhetsförutsättningar tryggas så att rättsskyddet inte blir lidande. Det nuvarande polishuset även med en om- och tillbyggnad kommer inte att ge de ändamålsenliga utrymmen som verksamheten kräver.

     Polisarbetet, och i synnerhet kriminaltekniken, har förändrats under de senaste åren. Detta medför att behovet att uppbevara skrymmande objekt som båtar, bilar och andra för den tekniska utredningens viktiga bevismaterial är stort. Den tidigare hälsocentralen på Norragatan står idag tom och outnyttjad. Denna byggnad, om det visar sig att det går att bygga om för detta ändamål, samt tomtens stora yta skulle väl motsvara de behov som polisen har idag.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att under moment 43.60.74 upptas ett anslag om 10.000 euro för att undersöka möjligheten att bygga om gamla Hälsocentralen på Norragatan till nytt polishus och alarmcentral.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Carina Aaltonen

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

Christian Beijar

 

 

Göte Winé