Finansmotion 27/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 27/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Sundback Barbro

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 45.70.20 Verksamhetens utgifter

 

 

Inom ÅHS verkar en smådjursmottagning. ÅHS kostnader för hyra, veterinärassistent och vissa andra kostnader uppgår sammantaget till 50.000 €. ÅHS styrelse har diskuterat verksamheten i december 2002. Sedan har man beslutat att närmare utreda verksamheten under 2003. Till dags dato förefaller inte några beslut om verksamhetens fortsättning ha gjorts.

     Smådjursmottagningen kan inte anses vara en prioriterad verksamhet för ÅHS. Dessutom finns det en privat marknad för dessa tjänster. ÅHS snedvrider således konkurrensen på denna marknad. Det förefaller med andra ord varken vara nödvändigt eller ändamålsenligt att ÅHS driver en smådjursmottagning.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 45.70.20 verksamhetens utgifter sänks med 50.000 € till 59 650 0000 € och att smådjursmottagningen inom ÅHS privatiseras.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

 

 

Lasse Wiklöf

Carina Aaltonen

 

 

Christian Beijar

Göte Winè