Finansmotion 27/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 27/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under kapitel 43.60 Ålands Polismyndighet

 

Frågan om polisens närvaro i skärgården har diskuteras länge och flera utredningar gjorts. Trots det har frågan ännu inte fått någon lösning och polisarbetet i skärgården sköts i huvudsak av sjöbevakningen. Det är principiellt fel att en riksmyndighet handar utförandet av polisverksamhet som är självstyrelsens behörighet. Ett naturligare förhållande skulle vara tvärtom; att Ålands polismyndighet skulle överta största delen av de uppgifter som gränsbevakningsväsendet har, i huvudsak själva sjöbevakningen. Detta skulle regleras i en överenskommelseförordning enligt 32 § självstyrelselagen. Detta skulle också möjliggöra ett effektivare utnyttjande av sjöräddningsresurserna på Åland och underlätta samarbete med den lokala räddningstjänsten.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under kapitel 43.60 kompletteras med ett nytt åttonde stycke enligt följande :"Under året inleds förhandlingar om att överta delar av gränsbevakningsväsendets uppgifter i landskapet. Målet är att den nya sjöpolisenheten handar och leder all sjöbevakning och sjöräddning i landskapet i nära samarbete med övrig räddningstjänst. En överenskommelseförordning upprättas om detta enligt 32 § självstyrelselagen"

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström

Gun-Mari Lindholm

 

 

Mika Nordberg