Finansmotion 28/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 28/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 43.04.01 Främjande av jämställdheten, verksamhetens utgifter

 

 

Jämställdhetspolitiken på Åland befinner sig fortfarande i sin linda. Mycket arbete återstår för att kvinnor och män ska behandlas likvärdigt och ha samma rättigheter och möjligheter i vårt samhälle. Jämställdhetsdelegationen och jämställdhetsinspektörens arbete måste utvecklas, jämställdhetsprogram införas inom skolor och på arbetsplatser och kompetenta konsekvensbedömningar göras t.ex i samband med nya lagförslag och hur resurserna fördelas.

 

Med ovanstående motivering föreslår vi

 

att anslaget under moment 43.04.01 höjs med 36.000 till 130.000 €.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Camilla Gunell

 

 

Barbro Sundback

 

 

Göte Winé

Carina Aaltonen

 

 

 

Christian Beijar