Finansmotion 28/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 28/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Mika Nordberg m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under kapitel 47.15 Främjande av lantbruket

 

Frågan om hur landskapet skall ställa sig till genmanipulerade grödor har varit aktuell i debatten i massmedia den senaste tiden. Det finns både risker och möjligheter med s.k. GMO-grödor. För att lagtinget ska kunna ta ställning till vilken politik som ska tillämpas, huruvida GMO-grödor skall tillåtas i landskapet eller inte samt vilka konsekvenser detta har borde landskapsregeringen komma til lagtinget med ett meddelande om saken.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under kapitel 47.15 ges följande tillägg: "Landskapsregeringen kommer under året med ett meddelande till lagtinget om hur landskapet skall ställa sig till s.k. GMO-grödor och en konsekvensanalys av ställningstagandet till dessa."

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Mika Nordberg

 

 

Danne Sundman

Fredrik Karlström

 

 

Gun-Mari Lindholm