Finansmotion 29/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 29/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Strykning av anslaget under moment 44.10.74. Landskapsprojekt (R)

 

Landskapsstyrelsen fortsätter att lägga ut pengar på detaljplaneringen av KK-huset trots att man inte klarlagt hur driften skall skötas och hur förvaltningen av utrymmena skall delas mellan kulturen och konferensturismen. Under valkampanjen stödde många politiker från olika partier ett alternativt förslag om att bygga ut Sjöfartsmuseet före KK-huset och att man i den utbyggnaden skulle inkludera konferensutrymmen.

     Det kärva ekonomiska läget och de dystra prognoserna inför framtiden tvingar oss till eftertanken om KK-huset som är ett kolossalt projekt och som kräver en omfattande ekonomi för att få driften att gå ihop. KK-huset och Allhallen är två projekt som initierades under goda tider. När ekonomin nu går ner kan man inte med en dåres envishet driva KK-husprojektet samtidigt som man lovar att välfärden skall bibehållas på samma nivå.

     Det är dags för time-out för KK-husets fortsatta planering. Alternativ måste utredas och man måste inse att  underskottet i landskapets budget inte kan fås i balans om landskapet samtidigt som man stramar åt befintliga verksanheter planerar storskaliga investeringar som för med sig stora driftsutgifter i framtiden.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget på 1.400 000 euro under moment 44.10.74. för fortsatt detaljplanering av KK-huset utgår.

 

 

Mariehamn den 13 november 20003

 

 

Barbro Sundback

 

 

 

 

 

Camilla Gunell

Carina Aaltonen

 

 

Göte Winè

Christian Beijar