Finansmotion 29/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 29/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Mika Nordberg m.fl.

2006-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagtingsgruppernas kanslimedel, sänkning av anslag

 

Anslaget som stöd för lagtingsgruppernas verksamhet, bör följa den övriga förvaltningens sparkrav. Det är av största vikt att även lagtingsgrupperna deltar i det sparprogram som förväntas av alla som disponerar allmänhetens skattemedel varför en tio procents nedskärning av anslaget vore genomförbart.

 

 Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 41.10.06 Lagtingets övriga utgifter till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål sänks till 223.200 euro.

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2009

 

 

Mika Nordberg

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Fredrik Karlström

John Hilander