Finansmotion 3/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 3/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen

2003-11-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av inkomster under moment 35.70.20 Ålands hälso- och sjukvård, verksamhetens inkomster

 

Avgiftstaxan för Ålands hälso- och sjukvård föreslås höjas från 5,71% till 7,06%. Denna höjning kommer att drabba kroniker, pensionärer och personer med många sjukdomar i behov av kontinuerlig behandling. Många människor med svåra och kroniska sjukdomar har dessutom låga inkomster.

     Intäkterna från avgifterna enligt preliminära kalkyler beräknas inbringa ca. 934.000 €. Eftersom avgifterna är avdragbara i kommunalbeskattningen resulterar avgiftshöjningen i att kommunerna ytterst finansierar avgiftshöjningen. Landskapsstyrelsen vältrar på detta sätt över betydande kostnader på kommunerna och på enskilda medborgare.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 35.70.20 för inkomster till Ålands hälso- och sjukvård sänks med 934.000 €.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

Lasse Wiklöf

 

 

Christian Beijar

Göte Winé