Finansmotion 30/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 30/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslag under moment 47.46.20 Försöksverksamheten, verksamhetens utgifter (VR)

 

 

I budgetförslaget 2004 kan man läsa följande: "En utvärdering av försöksstationens verksamhet har påbörjats och en mer genomgripande förändring av verksamheten beräknas kunna förverkligas år 2005." Försöksstationen borde därför, i avvaktan på hur deras arbete skall utformas i framtiden, strama åt sin budget i dessa svåra ekonomiska tider. Dessutom bör man beräkna och höja inkomsterna för sin verksamhet. I förslaget till budget är inkomsterna 0 €.

 

Med hänvisning till det ovan nämnda föreslås

 

att anslaget under moment 47.46.20, Ålands försöksstation sänks med 72.000 € till 580.000 €

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Carina Aaltonen

 

 

 

Camilla Gunell

Göte Winé

Barbro Sundback

 

 

Christian Beijar