Finansmotion 30/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 30/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Utredning av "Jumbolans", ändring av motiveringen

 

Landskapet har stora kostnader för transport av patienter med helikopter till och från sjukhus i Stockholm - Uppsalaregionen. För att i framtiden fortsättningsvis kunna erbjuda vård i Sverige är det av största vikt att kostnadseffektivisera transporterna. Detta skulle kunna göras genom en större samordning. Ett sätt att göra detta på är att upphandla en transporttjänst enligt konceptet ”jumbolans”. En Jumbolans är en specialdesignad buss för sjuktransporter av både sittande och liggande patienter, komplett utrustad med vårdpersonal och sjukvårdsutrustning som kan avlasta ambulanssjukvården vid planerade överflyttningar till och från sjukhus. En jumbolans går också utmärkt att utrusta med intensivvårdsapparatur för specialtransporter och kan dessutom användas vid större kriser och katastrofer för intensivvård på olycksplatsen.

     Som regelbunden transport skulle jumbolansen exempelvis kunna avgå varje vardag eller efter behov ifrån sjukhuset i Mariehamn för att hinna med morgon båten till Sverige för vidare transport till de aktuella sjukhusen dit patienterna är remitterade för att på samma gång hämta hem de som blivit utskrivna från respektive sjukhus. Jumbolansen skulle avgå i tid från det sista sjukhuset för att hinna med eftermiddags båten hem. Förutom en direkt inbesparing av kostnaderna för transport med helikopter kan möjligheten med en tidtabellstransport även användas för att utöka samarbete med kringliggande sjukhus, där ÅHS skulle kunna erbjuda operationer, förlossningar eller annan service till svenska sjukhus som idag har svårt att uppfylla sin vårdgaranti. Förutom att jumbolansen skulle vara kostnads inbesparande skulle även privata och eller sjukvårdsföretag som har behov av sjuktransporter kunna använda sig av tjänsten, givetvis mot ersättning.

 

Med hänvisning till ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under kapitel 45.30 Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter ges följande tillägg: ”Landskapsregeringen kommer att i början av året i skyndsam ordning utreda samt upphandla transporttjänster enligt konceptet ”Jumbolans” som alternativ till transport med helikopter. Kostnaderna som detta medför beräknas finansieras med minst motsvarande kostnadsminskning av anslaget under moment 45.30.01.

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Mika Nordberg

Gun-Mari Lindholm

 

 

John Hilander