Finansmotion 31/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 31/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren

2003-11-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 45.50.01 Verksamhetens utgifter

 

Agenda-21 arbete bygger på internationella överenskommelser som gjordes vid FN:s miljö- och utvecklingskonferens i Rio de Janeiro 1992.

Syftet med dess verksamhet är att på gräsrotsnivå konkret arbeta för hållbar utveckling och attitydförändring. Lagstiftning och attityder är två grundbultar i miljöarbete. Lagtinget står för lagstiftningsdelen och Agenda 21 står för attitydförändringsarbete.

     Ålands Natur och Miljö har varit huvudman för Agenda 21- kontoret på Åland sedan 1995 men har nu tvingats på grund av den ekonomiska osäkerheten frånsäga sig ansvaret. Det ekonomiska ansvaret hittills har gemensamt tagits av landskapet och kommunerna med lika stora delar.

     Vi anser att Agenda 21-verksamheten inte kan avslutas på ett abrupt sätt utan någon naturlig finansiering och organisation som garanterar dess viktiga verksamhet. Vi anser också att landskapet har en naturlig roll i denna process som delfinansiär.

     Därför, för att garantera fortsatt meningsfullt miljöarbete på gräsrotsnivå, bör omstrukturering planeras, huvudmannaskapet utredas och påbörjade projekt avslutas.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår undertecknade

 

att anslaget under moment 45.50.01 höjs med 21.100 € så att beloppet för delfinansiering av Agenda 21 förblir detsamma som under budgetåret 2003 eller 42.300 €.

 

 

 

 

Mariehamn den 14 november 2003

 

 

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Raija-Liisa Eklöw