Finansmotion 31/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 31/2008-2009

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget samt ändring av motiveringen under kapitel 48.20

 

 

Ambitionen om en levande skärgård måste omfatta ett minimum av samhällstjänster för dess invånare. Problemet på Åland är inte att skärgården är överbefolkad utan motsatsen. Devisen om att ”hela Åland skall leva” får konkret innebörd t.ex. av att fungerande kommunikationer finns även i skärgården. Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att alla medborgare får en närmast likabehandling. Det gäller även infrastrukturella satsningar.

Hittills har det varit prioriterat att anlöpa öar med fast bosättning såsom Husö, Kyrkogårdsö, Asterholma och Vårdö-Bergö. Likaså har trafik upprätthållits till Askö och Björkö i Lemlands skärgård. Den blygsamma summa som landskapet har satsat på att hålla befolkningen på Björkö i Lemlands skärgård med kommunikation är endast en bråkdel av landskapets budget för skärgårdstrafiken.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under kapitel 48.20 höjs med 30.000 € samt att sista meningen i sista stycket i motiveringen strykes.

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Danne Sundman

Fredrik Karlström

 

 

Mika Nordberg