Finansmotion 32/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 32/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Sune Mattsson

2003-11-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Upptagande av anslag under moment 45.30.51 Stödjande av cancersjuka

 

 

Stöd åt personer som drabbats av cancersjukdom har under många år funnits i landskapets budget. Stödet har sedan betalats ut av kommunerna som utrett de enskilda personernas behov och även finansierat en del av kostnaden. Cancersjukdom är en sjukdom som tidvis är väldigt kostsam för den som drabbats. Utvecklingen av dyra läkemedel som utvecklats, och som väsentligt förbättrar behandlingen, belastar i hög grad den drabbade ekonomiskt.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

 

att under moment 45.30.51 upptas ett anslag om  40.000 €.

 

 

Mariehamn den 14 november 2003

 

 

 

 

Sune Mattsson