Finansmotion 33/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 33/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 45.70.75 Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset

 

 

Mycket av arbetstiden inom offentlig sektor utgår för möten. Den "mötessjuka" som råder leder många gånger till att arbetstiden inte räcker till för att utföra de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Följden blir att mera folk måste anställas till en offentlig sektor som redan är för stor.

     Detta fenomen förefaller också i hög grad drabbat ÅHS. Istället för att vårda de sjuka går alltmer av arbetstiden till byråkrati och möten.

     En trend som funnits inom offentlig sektor på Åland är att alla skall ha sin egen utrustning. Samarbete och effektivitet har inte behövts de senaste åren, medlen har räckt ändå. Utrymmen och utrustning har inte behövt samanvändas utan alla har fått sina egna önskemål tillgodosedda. Följden har blivit ett dåligt kapacitetsutnyttjande.

     När det gäller mötesrum och auditorium finns det en uppsjö runt om på Åland. Skulle dessa resurser samordnats skulle en stor del av KK‑huset redan funnits.

 

Med beaktande av ovanstående föreslår vi

 

att ur moment 45.70.75 stryks kostnaderna för att bygga auditorium och konferensutrymmen i centralsjukhuset, varvid momentet minskas med uppskattningsvis 200.000 €.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Anders Eriksson

Brage Eklund