Finansmotion 35/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 35/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Ändring av motiveringen under moment 48.20.20 Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR)

 

Att få en hållbar utveckling inom trafikavdelningens förvaltningsområde är en stor men nödvändig utmaning. Inom momentet som upptar understöd till flygtrafiken eftersträvar landskapsregeringen att trafiken nästa avtalsperiod skall bedrivas med miljövänligt bränsle. Tyvärr är man inte konsekvent i sina budgetskrivningar. Under momentet Sjötrafiken- verksamhetsuppgifer nämns ingenting om landskapets egna fartyg och hur de kan drivas på ett mer miljövänligt sätt. Landskapsregeringen bör omgående initiera utredningar och presentera en plan över hur man kan få en miljövänligare skärgårdstrafik. Idag är man helt och hållet beroende av fossila bränslen i form av olja., vilket inte är det minsta hållbart i längden.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att till motiveringen under moment 48.20.20 fogas följande text: För att minska sjötrafikens beroende av fossila bränslen utreds hur man inom de kommande åren kan övergå till miljövänligt bränsle.

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Carina Aaltonen

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell