Finansmotion 36/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 36/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 44.01.05 Utvecklingsarbete

 

 

Den viktigaste av de fyra friheter som är grundläggande för EU är friheten att fritt få sälja och köpa varor. Genom den onödiga byråkrati som skapats vid import och export till och från Åland har den fria varuhandeln väsentligt inskränkts för Ålands del. Liknande onödig byråkrati torde inte ha skapats på andra håll inom EU. Isle of Man och Monaco, vilka inte ens tillhör EU, har erhållit VAT‑nummer.

     Avsaknaden av VAT‑nummer och tvånget att använda SAD‑dokument har lett till väsentliga byråkratiska hinder för det åländska näringslivets utveckling. För den åländska handeln innebär SAD‑blanketten att många svenska leverantörer avstår från att offerera sina produkter till åländska butiker, vilket i sin tur medför högre priser och flera produkter utan fullgod svensk information.

     För att åtgärda problemen torde det vara enkelt att kopiera de system som används på andra håll inom EU.

     Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att lagtinget anslår medel för en utredning om hur liknande problem hanteras på andra håll inom EU samt kommer med förslag till åtgärder som leder till att Åland behandlas på ett likvärdigt sätt. I samband med utredningsarbetet finns det skäl att anlita utomstående experter varför anslagets nivå bör vara tillräckligt för ändamålet.

 

Med hänvisning till ovan anförda föreslår vi

 

att lagtinget tillför moment 44.01.05 20.000 euro för en utredning om hur områden utanför EU har tilldelats VAT‑nummer och vilka åtgärder som behöver vidtas för att Åland skall erhålla en likvärdig behandling.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund