Finansmotion 38/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 38/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Moment 48.20.20 Verksamhetens utgifter

 

För skärgården är tillräcklig trafik fundamentet för all samhällsservice, för boendet i skärgården och för inflyttningen till skärgårdskommunerna. Skärgårdsborna själva önskar minst nuvarande nivå på trafiken för att det skall vara möjligt att upprätthålla rådande samhällsfunktioner.

     En försämring av trafiken inverkar direkt negativt på alla verksamheter inom skärgården. Företagandet i skärgården, turismen, skärgårdsbornas möjligheter att erhålla service på fast Åland m.m. försämras omedelbart när trafiken skärs ned.

     Det finns sannolikt möjligheter att förbättra effektiviteten i skärgårdstrafiken men detta bör ske inom samma kostnadsramar som tidigare inte genom snabba åtstramningar i trafiktätheten.

 

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 48.20.20 höjs med 1 000 000 € för att bibehålla skärgårdstrafiken på minst nuvarande nivå.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

 

 

Göte Winè

Carina Aaltonen

 

 

Christian Beijar