Finansmotion 38/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 38/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Ändring av motiveringen under moment 43.60.20 Ålands polismyndighet-verksamhetsutgifter (VR)

 

Mäns våld mot kvinnor och barn är ett av de grövsta brotten mot jämställdheten. Det konstaterades när lagtinget i mars debatterade Landskapsregeringens jämställdhetsprogram för tiden 2008-2011.

I lagutskottets betänkande nr 9/2007-2008 pekar utskottet på vikten av tillgång till trygghetslarm för kvinnor som utsatts för familjevåld.

Därför är det angeläget att polisen i brådskande ordning får i uppdrag att införskaffa överfallslarm för hotade och våldsutsatta kvinnor. Larmen är en livlina och en trygghet för dem som lever under ständigt hot. Överfallslarm behövs i synnerhet i de fall då mannen bryter mot besöksförbudet. Tekniken kan även ha en avskräckande funktion för de män som inte förmås respektera det besöksförbud som ålagts dem. Polisen kunde även ges i uppgift att utreda andra elektroniska övervakningsystem eller metoder för att skydda våldsutsatta och hotade kvinnor. Uppdraget bör ingå som en högt prioritera del av polisens ordinarie verksamhetsuppgifter för att ombesörja att alla kan känna sig trygga på Åland.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att  till motiveringen under moment 43.60.20 foga följande text: I anslaget ingår även att införskaffa överfallslarm för våldsutsatta och hotade kvinnor.

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Carina Aaltonen

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell