Finansmotion 39/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 39/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 47.01.23. CPMR:s ö-kommissions årliga konferens 2004

 

 

Landskapsstyrelsen upptar ett anslag om 120.000 € för en europeisk konferens med deltagare från öar inom EU. Summan förefaller hög. Hela 40.000 € är upptaget för representation. Det verkar inte nödvändigt.

 

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 47.01.23 CPMR:s ö-kommissions årliga konferens sänks med 20.000 € .

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

 

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Göte Winè

Christian Beijar