Finansmotion 39/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 39/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


En virtuell skola, tillägg till motivering

 

 

Landskapsregeringen har planer på att erbjuda en bärbar dator åt varje elev i Ålands Lyceum. Projektet andas 1990-tal och kan vara felsatsade resurser i dagens värld. Tillgången till dator är i stort sett 100% hos dagens elever. Istället för denna satsning borde resurserna satsas på att göra hela skolan och utbildningen mer virtuell genom att till fullo införa lärplattformen Fronter i verksamheten. Det ger eleverna tillgång till skolan över internet oberoende av tid och rum och ökar deras möjligheter till samverkan mellan varann och med läraren och skolan. Att byta anteckningsblock mot en bärbar dator innebär ingen större utveckling. Istället för att göra eleverna mobila, vilket de redan är, kunde hela skolan göras mobil och virtuell.

 

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under moment 46.35.20 Ålands Lyceum - verksamhetsutgifter (VR) ges följande tillägg: "Innan satsningen på att införskaffa en bärbar dator till varje elev genomförs görs en utvärdering huruvida resurserna skulle göra bättre nytta om de helt eller delvis satsades på ett införande av lärplattformen Fronter i verksamheten istället."

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

 

Danne Sundman                       

 

 

 

Fredrik Karlström

 Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Mika Nordberg