Finansmotion 4/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 4/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 46.05.55 Understöd åt Bild- och formskolan

 

Den budgetneddragning på 2.000 € för Bild- och formskolan som landskapsstyrelsen föreslår betyder att skolan tvingas läggas ner hela sin verksamhet. Detta kan säkert inte vara landsskapsstyrelsens motiv. För att skolan ska kunna verka 2004 behövs åtminstone bibehållet stöd, men ska man alls kunna möta behovet av fortsättningsgrupper behöver skolan ytterligare stöd.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 46.05.55 Bild- och formskolan höjs med 7.000 € till 45.000 € för fortsatt verksamhet på nuvarande nivå.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Camilla Gunell

Barbro Sundback

 

 

Göte Winé

Christina Beijar

 

 

Carina Aaltonen

Lasse Wiklöf