Finansmotion 4/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 4/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Jansson m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till Allmän motivering, Ekonomisk politik, Budgetutvecklingen

 

 

Landskapsregeringen skriver om skattegottgörelsen följande:

”Skattegottgörelsen har visat sig allt viktigare för landskapets totala inkomster och budgetbalans. Under en femårsperiod, åren 2004-2008, har inkomsterna av skattegottgörelsen uppgått till drygt 117 miljoner euro. I föreliggande förslag till budget för år 2009 har en inkomst om 22 miljoner euro upptagits som inkomst av skattegottgörelse.”

 

Sedan redogör LR för hur skattegottgörelsen de närmaste åren beräknas nedgå till en årlig nivå från år 2010 och framåt på ungefär hälften av 2007 års nivå eller cirka 12 miljoner euro per år.

 

Med hänvisning till det framförda föreslår vi

 

att till den allmänna motiveringen under rubriken Ekonomisk politik, Budgetutvecklingen fogas ett nytt fjärde stycke enligt följande: "Skattegottgörelsen är en inkomst av en sådan karaktär att den inte bör vara en fast del av landskapets löpande driftsutgifter. Beaktande klumpsummans om 0,45 % av statens årliga inkomster utom låneupptagning per år starka utfall för landskapets ekonomi genom åren, skall det inte behövas ett tillskott till driftsutgifterna från skattegottgörelsen.

 

I en landskapslag bör intas ett regelverk för vad gottgörelsen får användas till och som begränsar skattegottgörelsens användningsområde till återbetalning till skattebetalarna som intjänat dessa pengar till landskapskassan och till investeringar, främst sådana som genererar ny sysselsättning och inkomster på Åland."

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Roger Jansson

 

 

Johan Ehn

 

 

Jörgen Strand