Finansmotion 40/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 40/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen under moment 45.10.55. Understöd till kommunerna för förebyggande utkomststöd

 

Det förebyggande utkomststödet är en tillfällig lösning som är tänkt att ersättas av ett särskilt stöd till pensionstagare. Detta särskilda stöd förbereds genom beredning av ett helt nytt lagförslag. Det är bra att ett nytt förslag tas fram som kan ersätta det förebyggande utkomststödet som högst uppgår till 70 € och dessutom endast rör endast en del av de ekonomiskt utsatta pensionärer som lever under den relativa fattigdomsgränsen.

     Ett betydligt effektivare och enklare sätt att skapa en fungerande system för att stärka de mest utsatta pensionärernas ekonomi är att göra ett tillägg till den gällande lagen om utkomststöd. I lagen införs en särskild grunddel för pensionärer t.ex på 500 €. Beloppet kan gradvis höjas om man vill stärka pensionärernas ekonomiska ställning ytterligare.

     Fördelen med detta förslag är att det är enkelt att lagligt åtgärda, utkomststödet är klart riktat, beaktar pensionärernas olika inkomstnivåer och den handläggande myndigheten kan följa ett väl känt förfarande. Att stifta en helt ny lag, skapa nya rutiner och handläggningsformer är byråkratiskt, ineffektivt och tar lång tid särskilt om tar i beaktande att det fortfarande verkar var helt oklart hur regeringens särskilda stöd till pensionstagare skall utformas.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen till moment 45.10.55 kompletteras med följande: För att få till stånd ett väl fungerande  stöd till pensionstagare med sviktande ekonomi införs i landskapslagen om utkomststöd en särskild grunddel för pensionärer.

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Barbro Sundback

Carina Aaltonen

 

 

Camilla Gunell