Finansmotion 40/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 40/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Göte Winé

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av kapitelmotiveringen till kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård

 

Som en sparåtgärd inför år 2004 så vill ÅHS stänga Gullåsens dagsjukvård.

     Dagsjukvård har varit till stor hjälp för åldringar runtom på Åland. Kommunerna i landskapet har haft ett bra alternativ att erbjuda sina åldringar. De har där fått ett socialt nätverk som gör att deras

livskvalité höjs. De har haft nära till läkarvård och samtidigt fått hjälp med att fått sin hygien skött. Gullåsens dagsjukvård är ett utmärkt alternativ för åldringar till att bo på kommunens ålderdomshem. Nu kan de istället bo hemma längre.

     Anhöriga till dementa har en avlastning i dagsjukvården så att de inte skall behöva vara hemma och bära hela ansvaret ensamma för sina äldre anhöriga.

     Dagsjukvården på Gullåsen skall fortsätta, ta en ersättning för lunch av dagsjukvårdspatienterna och se över ett ekonomiskt system för transport av dagsjukvårdspatienterna. Dagsjukvården behövs för de äldre. Man kan också minska kostnaderna genom att ha dagsjukvård tre gånger i veckan istället för fyra.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att i kapitelmotiveringen för kapitel 45.70 det sista stycket på sida 122 utgår och ersätts med följande text: "ÅHS ges i uppdrag att bredda finansieringen av dagsjukvården genom införande av en eventuell måltidsersättning och genom kommunalt deltagande i transportkostnaderna."

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Göte Winé

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen

 

 

 

Christian Beijar

Camilla Gunell