Finansmotion 41/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 41/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 46.35.76 Grundförbättringar och ombyggnader

 

 

Kostnaderna för skolsektorn på Åland börjar bli av den omfattningen att alla investeringar noggrant bör nagelfaras. Vi undertecknade anser att prioriteringarna inom skolväsendet i budgetförslaget för 2004 är i rätt riktning.

     För att möta behovet av ett utökat antal studieplatser vid Ålands Lycéum bör skolan byggas om och till.

     Däremot bör vi notera att utbyggnaden sker i småstaden Mariehamn, med ändå relativt gott om parkeringsutrymmen. Vi kan också i detta sammanhang påminna om att Mariehamn har profilerat sig som en ekostad och erbjuder gratis busstrafik. Med det anser vi att landskapsstyrelsen bör uppta förhandlingar med Mariehamns stad för att slippa utgiften på 400 000 euro på ett parkeringsdäck.

 

Med hänvisning till ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 46.35.76 sänks med 400 000 euro.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund