Finansmotion 43/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 43/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Moment 33.05.60 Inkomster från radio-och TV-verksamhet

 

 

Av någon märklig anledning upptar landskapsstyrelsen inte tillräckligt med inkomster av radio- och TV-verksamheten  Förvaltningsrådet för Ålands radio och TV räknar med att 10.800 hushåll skall betala licens vilket resulterar i 2 180 569 € . Landskapsstyrelsen tar in licenser för 2 000 000 €. Det är slappt att landskapsstyrelsen år efter år låter bli att vidta nödvändiga åtgärder för att licensindrivningen skall bli effektiv. År efter år uppmanar förvaltningsrådet landskapsstyrelsen att ta itu med saken men ingenting görs. Landskapsstyrelsen måste nu en gång för alla ta sitt ansvar i denna fråga annars ökar ålänningarnas tvivel på att landskapsstyrelsen verkligen vill att alla skall betala licens. De som struntar i att betala åker snålskjuts på de laglydigas bekostnad. En sådan etik främjar inte tilltron till förvaltningens opartiskhet.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 33.05.60. Inkomster från radio- och TV-verksamhet höjs med 180 000 €.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Barbro Sundback

 

 

Christian Beijar

 

 

Carina Aaltonen

 

 

 

Camilla Gunell

Göte Winè