Finansmotion 43/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 43/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Öppen rätt till Smedsbölesändaren, tillägg till motiveringen

 

Ålands Radio och TV Ab är ett samhällsägt bolag vars målsättning enligt bolagsordningen är att bedriva allmännyttig rundradioverksamhet. Av budgetens motiveringar under moment 43.05. framgår konkret vilket uppdrag Ålands Radio och TV har. Något uppdrag att äga och bedriva nätverksamhet har bolaget inte enligt budgetskrivningarna. Den av landskapet finansierade sändaren och övrig utrustning i Smedsböle ansvarar Ålands Radio och TV för. Bolaget för en ägarpolicy som motverkar privata åländska aktörers möjligheter att utvecklas utbudet på den åländska mediamarknaden. Lagtinget bör besluta om landskapets målsättning för en ägarpolicy i detta avseende. Smedsböle är en samhällsägd och -finansierad  anläggning som når alla ålänningar. Ålands Radio och TV skall vara en programdistributör bland andra åländska distributörer och bör därför inte ha makt och kontroll över Smedsbölesändaren eftersom den makten används för att försvara sig mot privat konkurrens i syfte att bibehåll ett otidsenligt "statligt" monopol.

     Lagtinget bör fastslå att rätten att sända över Smedsböle skall vara öppen för åländska programdistributörer på lika villkor. Dessutom måste lagtinget ge landskapsregeringen, som ägare i uppdrag att tillse att ett förfarande utvecklas så att Ålands Radio och TV inte utnyttjar sin position som huvudman gentemot övriga aktörer på mediemarknaden.

 

Med hänvisning till ovanstående anhåller vi

 

att under motiveringen till kapitel 43.05 Radio- och TV-verksamhet införs ett nytt andra stycke med följande lydelse:         "Rätten att sända över Smedsböle skall vara öppen för alla åländska programdistributörer på lika villkor. Ett förfarande slås fast av ägarna  för att garantera att Ålands Radio och TV inte utnyttjar sin position som huvudman för Smedsbölesändaren gentemot övriga aktörer på den åländska mediemarknaden."

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2009

 

 

Barbro Sundback

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen