Finansmotion 44/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 44/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Upptagande av ett nytt moment under kapitel 47.40 Arbetsförmedlingen

 

 

Alltför många slås ut i förtid från arbetslivet. Det höga tempot på arbetsplatserna samt svårigheterna att kombinera familjeliv med heltidsarbete gör att måna stressar och bränns ut. Långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar belastar den gemensamma sektorn. Utslagning är inte bara en personlig tragedi utan innebär att hela samhällsekonomin drabbas.

     För att bära de pensionskostnader som den ökande äldre befolkningen kräver för att leva ett värdigt liv på ålderdomen måste vi se till att den befolkning som är i arbetsför ålder kan arbeta tills pensionsåldern infaller. Det krävs att alla parter involveras i förändringsarbetet inom arbetslivet för att villkoren skall bli mera mänskliga.

     Vi föreslår att landskapsstyrelsen initierar ett projekt kallat ”Orka till pension” och bjuder in arbetsmarkandsorganisationer till ett trepartssamarbete. Projektet ”Orka till pension” skall syfta till att förbättra arbetsvillkoren , öka arbetstagarnas inflytande över arbetets organisation och arbetstiden. Arbetstagarnas ledarfunktioner skall utvecklas och landskapsstyrelsen skall skapa ekonomiska förutsättningar för försöksverksamheter av olika slag. Samarbete och innovationer skall vara riktgivande för försöksverksamheterna.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att det under kapitel 47.40 Arbetsförmedlingen upptas 100.000 € under ett nytt moment Orka till pension som skall användas för att skapa bättre arbetsvillkor genom ett trepartssamarbete mellan landskapsstyrelsen och arbetsmarknadens organisationer.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Camilla Gunell

Göte Winè

 

 

Lasse Wiklöf

Christian Beijar