Finansmotion 44/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 44/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under moment 45.01.01. Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

 

Förekomsten av cancer är vanligare på Åland än i övriga landet. Orsakerna till detta känner vi inte till. En viss förklarande faktor kan vara ålänningarnas konsumtion av hälso- och sjukvårdstjänster. Ålänningarna nyttjar sjukvårdstjänster i högre grad än befolkningen i övriga landet. Möjligheterna till tidig diagnostisering ökar möjligheten att upptäcka cancer.

     Att förebygga uppkomsten av cancer är en utmaning för det hälsofrämjande folkhälsoarbetet. Orsaken till cancer är idag okänt. Vi vet att livsstilsfaktorer har betydelse, åtminstone sammansättningen av vår kost, våra motionsvanor, rökning etc.

     Detta konstateras i Ålands landskapsstyrelses Folkhälsorapport 2000. Aktuell cancerstatistik för Åland visar att Åland är den region i Finland där det förekommer flest fall av cancer. Sedan landskapsstyrelsen presenterade sin rapport år 2000 till dags dato har inte några systematiska undersökningar gjorts om varför förekomsten av cancer är så hög på Åland. Än mindre har något särskilt förebyggande program antagits och genomförts i syfte att minska ålänningarnas lidande och dödsfall p.g.a cancer.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att till motiveringen under moment 45.01.01 fogas följande text:  Som en uppföljning av Folkhälsorapporten från år 2000 utreds orsakerna till den höga cancerförekomsten på Åland. Ett förebyggande program utformas i syfte att minska ålänningarnas lidande och dödsfall p.g.a. cancer.

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Carina Aaltonen

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell